Selasa, 11 Februari 2014

Penyebab permainan bola voli sangat cepat perkembangannya

Pada tahun 1974 pertama kali bola voli dipertandingkan di Polandia dengan peserta yang cukup banyak. Maka pada tahun 1984 didirikan Federasi Bola Voli  Internasional atau Internationnal Voli  Ball Federation (IVBF) yang waktu itu beranggotakan 15 negara dan berkedudukan di Paris.

Permainan bola voli  sangat cepat perkembangannya, antar lain disebabkan oleh :

  • Permainan bola voli  tidak memerlukan lapangan yang luas.
  • Mudah dimainkan.
  • Alat-alat yang digunakan untuk bermain sangat sederhana.
  • Permainan ini sangat menyenangkan.
  • Kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat kecil.
  • Dapat dimainkan di alam bebas maupun di ruang tertutup.
  • Dapat di mainkan banyak orang.

0 komentar:

Posting Komentar