Rabu, 29 Januari 2014

Tujuan dari perkawinan

Menurut Soemijati (dalam bachtiar, 2004) tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.

Menurut Bachtiar (2004), membagi lima tujuan perkawinan yang paling pokok adalah:

 • Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
 • Mengatur potensi kelamin
 • Menjaga diri dari perbuatan-perbuan yang dilarang agama
 • Menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri
 • Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.
Sedangkan Ensiklopedia Wanita Muslimah (dalam bacthtiar, 2004), tujuan perkawinan adalah:
 • Kelanggengan jenis manusia dengan adanya keturunan
 • Terpeliharanya kehormatan
 • Menenteramkan dan menenagkan jiwa
 • Mendapatkan keturunan yang sah
 • Bahu-membahu antara suami-isteri
 • Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga
Suardiman (dalam maharani, 2002) menunjukkan beberapa tujuan yang dicapai dalam perkawinan
 • Menuruti hasrat perkawinan
 • Menurunkan keturunan untuk melestarikan jenis kelamin
 • Memperluas hubungan keluarga
 • Memperoleh kesenangan dalam hidupnya
 • Memperoleh kawan sehidup semati
 • Mendidik dan membimbing anak.

0 komentar:

Posting Komentar