Senin, 09 Desember 2013

Langkah langkah dalam menyelesaikan rangkaian majemuk

Langkah-langkah dalam menyelesaikan rangkaian majemuk adalah sebagai berikut.

  • Gambarlah rangkaian listrik majemuk tersebut.
  • Tetapkan arah kuat arus untuk setiap cabang,
  • Tulislah persaman-persarmaan arus untuk tiap titik cabang menggunakan Hukum I Kirchhoff
  • Tetapkan loop beserta arahnva pada setiap rangkaian tertutup.
  • Tulislah persarnaan-persamaan untuk setiap loop rnenggunakan Hukurn II Kirchhoff
  • Hitung besaran-besaran yang ditanyakan menggunakan persarnaan-persamaan pada langkah E.

0 komentar:

Posting Komentar