Selasa, 29 Oktober 2013

Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan

Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan
Sel Hewan :

 • Tidak mempunyai dinding sel,
 • Mempunyai sentrosom,
 • Tidak Mempunyai Plastida,
 • Cadangan makanan berupa lemak dan glikogen,
 • Sel hewan lebih kecil dibandingan dengan sel tumbuhan,
 • Tidak mempunyai bentuk yang tetap,
 • Tidak memiliki vakuola, walaupun beberapa sel hewan uniseluler memiliki vakuola (tidak sebesar yang dimiliki oleh tumbuhan) yang biasa dimiliki hewan adalah vesikel,
 • Memiliki lisosom,
 • Nukleus lebih besar daripada vesikel.
Sel Tumbuhan :
 • Cadangan makanan berupa pati dan amilum,
 • Mempunyai dinding sel,
 • Tidak mempunyai Stronsom,
 • Mempunyai plastida,
 • Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan,
 • Mempunyai bentuk yang tetap,
 • Mempunyai vakuola (vacuola) rongga sel yang besar,
 • Nukleus lebih kecil daripada vakuola,
 • Tidak mempunyai lisosom.

0 komentar:

Posting Komentar