Senin, 28 Oktober 2013

Pengertian vektor

Vektor adalah jenis besaran yang mempunyai nilai dan arah. Besaran yang termasuk besaran vektor antara lain perpindahan,gaya,kecepatan,percpatan,dan lain-lain. Sebuah vektor di gambarkan sebagai sebuah ruas garis berarah yang mempunyai titik tangkap (titik pangkal) sebagai tempat permulaan vektor itu bekerja.

0 komentar:

Posting Komentar