Sabtu, 19 Oktober 2013

Pengertian dislokasi

Dislokasi adalah gangguan pada sendi seseorang di mana terjadi pergeseran dari kedudukan awal.