Rabu, 11 September 2013

Jenis buah buahan yang Kaya zat gizi

Jenis buah buahan yang Kaya zat gizi

 • Buah Kiwi (Indeks Gizi 16)
 • Buah Pepaya (Indeks Gizi 14)
 • Buah Belewah (Indeks Gizi 13)
 • Buah Jeruk Orange (Indeks Gizi 11)
 • Buah Mangga (Indeks Gizi 11)
 • Buah Jeruk Lemon (Indeks Gizi 11)
 • Buah Anggur Kismis Merah (Indeks Gizi 10)
 • Buah Jeruk Mandarin (Indeks Gizi 9)
 • Buah Jeruk Keprok (Indeks Gizi 8)
 • Buah Alpukat (Indeks Gizi 8)
 • Buah Aprikot (Indeks Gizi 7)
 • Buah Raspersi (Indeks Gizi 7)
 • Buah Jeruk Limo (Indeks Gizi 7)
 • Buah Stroberi Jus (Indeks Gizi 7)
 • Buah Anggur (Indeks Gizi 7)
 • Buah Melon (Indeks Gizi 6)
 • Buah Nanas (Indeks Gizi 5)
 • Buah Kesemek (Indeks Gizi 5)
 • Buah Thompson (Indeks Gizi 4)
 • Buah Anggur Empress (Indeks Gizi 4)
 • Buah Pisang (Indeks Gizi 3)
 • Buah Plum (Indeks Gizi 3)
 • Buah Peach (Indeks Gizi 3)
 • Buah Apel (Indeks Gizi 2)
 • Buah Pir (Indeks Gizi 2)
 • Buah Ceri (Indeks Gizi 2)
 • Buah Netrarine (Indeks Gizi 2)
 • Buah Semangka (Indeks Gizi 2).

0 komentar:

Posting Komentar