Kamis, 14 Februari 2013

Penyebab hapusnya hak guna usaha

Penyebab hapusnya hak guna usaha

  • Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya.
  • Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
    • Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan ketentuan diatas.
    • Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
  • Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.
  • Ditelantarkan.
  • Tanahnya musnah.

0 komentar:

Posting Komentar