Minggu, 20 Januari 2013

Pengertian wakalah

Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

0 komentar:

Posting Komentar