Sabtu, 19 Januari 2013

Pengertian lessor

Pemberi sewa, pemilik aset dalam akad tijarah; dalam bahasa Arab disebut mu'jir.

0 komentar:

Posting Komentar