Kamis, 31 Januari 2013

Pembentukan DPAS

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penpres No.3 Tahun 1959. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui dari penpres tersebut.

  • Anggota DPAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
  • Tugas DPAS adalah memberi jawaban ataspertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.
  • Anggota DPAS sebanyak 45 orang yang terdiri atas wakil golongan politik, utusan daerah, wakil golongan, dan seorang ketua.
  • DPAS dipimpin oleh presiden sebagai ketua.
  • Sebelum memangku jabatan, wakil ketua dan anggota DPAS mengangkat sumpah janji di hadapan presiden.

0 komentar:

Posting Komentar