Senin, 14 Januari 2013

Makna kata ulang

Makna kata ulang

  • Mempunyai makna jamak
  • Mempunyai makna menyerupai
  • Mempunyai makna pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang
  • Mempunyai makna agak
  • Mempunyai makna pekerjaan yang dilakukan secara santai (sesukannya)
  • Mempunyai makna berbalasan atau saling
  • Mempunyai makna meskipun
  • Mempunyai makna tingkat paling tinggi
  • Mempunyai makna menyerupai (kemiripan rupa, bentuk, cara)
  • Mempunyai makna bermacam-macam.

0 komentar:

Posting Komentar