Selasa, 25 Desember 2012

Faktor faktor yang mempengaruhi elastisitas

Faktor faktor yang mempengaruhi elastisitas

  • Seberapa besar barang-barang lain dapat menggantikan barang yang bersangkutan.
  • Seberapa besar dari pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang yang bersangkutan.
  • waktu analisis
  • Banyak tidaknya macam penggunaan barang yang bersangkutan.

0 komentar:

Posting Komentar