Sabtu, 10 November 2012

Pengertian wakalah

Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

0 komentar:

Posting Komentar