Sabtu, 10 November 2012

Pengertian tafriq Al halal Min Al haram

Tafriq Al-halal Min Al-haram adalah pemisahan hal-hal yang halal dari yang haram. Apabila dalam suatu akad terdapat sesuatu yang haram dan dapat dipisahkan dari yang halal, maka pihak yang melakukan akad wajib memisahkan keduanya, yaitu dengan mengambil yang halal dan membuang yang haram.

0 komentar:

Posting Komentar