Jumat, 09 November 2012

Pengertian ribawi

Ribawi adalah sebuah peningkatan, dalam transaksi pinjaman atau dalam pertukaran komoditi, masih harus dibayar kepada pemilik (pemberi pinjaman) tanpa memberikan nilai balas jasa yang setara dalam pembayaran kepada pihak lain.

0 komentar:

Posting Komentar