Senin, 05 November 2012

Fungsi bapepam LK

Fungsi bapepam LK

  • Susun peraturan PM
  • Penegakan peraturan PM
  • Bina dan awasi
  • Penetap prinsip2 keterbukaan
  • Penyelesai keberatan
  • Penetap ketentuan akuntansi PM
  • Pengamat teknis tupok bapepam.

0 komentar:

Posting Komentar