Rabu, 18 Juli 2012

Pengertian asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.