Selasa, 10 Juli 2012

Ideologi pancasila

Ideologi Pancasila adalah Ideologi yang bersumber dari seluruh nilai – nilai Pancasila yang terdapat pada sila yang satu dengan sila yang lainnya. Ciri – ciri Ideologi ini antara lain :

  • Percaya kepada Tuhan yang maha esa
  • Pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat.
  • Negara berdasarkan atas hukum.