Kamis, 28 Juni 2012

Fungsi Negara

  1. Fungsi legislative ialah fungsi untuk membentuk undang-undang atau peraturan
  2. Fungsi eksekutif adalah fungsi untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan.
  3. Fungsi federative adalah fungsi untuk hubungan luar negeri.
Menurut Montesiqeiu
Ada tiga yakni fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif
  1. Fungsi legislatif adalah fungsi membentuk undang-undang
  2. Fungsi eksekutif adalah fungsi membentuk undang-undang
  3. Fungsi yudikatif adalah fungsi mengawasai pelaksanaan undang-undang
Menurut Charles E Merriam
Fungsi Negara meliputi : Keamanan eksternal, keamanan internal, keadilan, kesehjateraan umum dan kebebasan.